Новости

Новое
18 25-04-2019 15:30

Бүтүрүүчүлөрдүн классификациялык иштерин алдын-ала коргоо

КжМУ кафедрасыныда бекитилген графикке ылайык...

19 25-04-2019 11:50

7-апрель

2019-жылдын 9-апрель күнү КжМУ кафедрасынын "Меридиан"...

56 22-04-2019 09:15

19-апрель. ОшМЮИде ачык эшиктер күнү

 2019-жылдын 19-апрель күнү Ош мамлекеттик юридикалык...

67 18-04-2019 11:14

Кесипке багыт берүү. Кызылкыя шаарында

   Дистанттык технологияларды колдонуу...

87 16-04-2019 12:02

Профориентационная работа преподавателей кафедры ТГиП

С 16 по 17 апреля 2019 года по кафедре ТГиП проводится...

ВИДЕО ГАЛЕРЕЯ

ФОТО ГАЛЕРЕЯ